ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์วันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม” พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ

เตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562

10 ต.ค 62 รองอธิการบดี (อ.นลินี แสงอรัญ) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (อ.สมใจ ศรีเนตร) ผอ. กก และ เจ้าหน้าที่ หารือกับวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562

ประชุมแม่บ้าน

วันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖๒
นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำผู้อำนวยการกองกลางและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการตรวจรับแม่บ้าน ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีอาจารย์สมใจ ศรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการประชุม

สถานที่

บริการให้เช่า ห้องประชุม สนามกีฬา เครื่องเสียง เครื่องดนตรี และสถานที่สวยๆ มุมดีๆ สำหรับกองถ่ายละคร โฆษณา ที่สนใจมาเลือกหาได้ ที่นี่เลยครับ เราเต็มใจให้บริการกับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อเราได้ที่:
เพจเฟซบุ๊ค งานบริหารสินทรัพย์ www.facebook.com/propertymanagement.rmutr/
หรือโทร ๐๒๔๔๑๖๐๒๐,๐๒๔๔๑๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓
หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ gad@rmutr.ac.th

 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้ากระฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

DOWLOAD **