ผอ.กองกลาง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมการประชุมจัดเตรียมงาน และรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศ…