1 พ.ย. 61 กองกลาง แสดงความยินดีและต้อนรับ 
อาจารย์นลินี แสงอรัญ ที่มาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้ากระฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ *DOWLOAD*

วันที่ 6 กันยายน 2561 รองอธิการบดี ศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ พร้อมด้วยอาจารย์นลินี แสงอรัญ นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำ ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร กก. สอ. สวส. ปชส. หารือพร้อมสำรวจพื้นที่การจัดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติบรรพตาราม ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ กองกลางได้ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

ประกาศผลรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 Download

ประกาศผลรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Download

กองกลาง ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศ อบรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ปฎิบัติงานสารบรรณ 3 พื้นที่ โดย รองอธิการบดี คงศักดิ์ นาคทิม เป็นประธาน