ห้องบัวสวรรค์ (ห้องอาหารชั้น3)

ใช้สำหรับรับรอง รับประทานอาหาร จุปริมาณคนได้ 60 ที่นั่ง

โทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-441-6022

Leave a Reply