ห้องประชุม ไอยรา (30ที่นั่ง)

 

 

สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 30ที่นั่ง

 *อุปกรณ์*

-ชุดเครื่องเสียง

-ชุดประชุมจอตั้งโต๊ะ

-เครื่องคอมพิวเตอร์

-เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

-เครื่องวิชวลไลเซอร์

โทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-441-6022

Leave a Reply