ห้องประชุม มูลนิธิ (12ที่นั่ง)

 

 

สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 12 ที่นั่ง

 *อุปกรณ์*

-ชุดเครื่องเสียง

-%