ห้องประชุม 1 Conferrence Room (30ที่นั่ง)

สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 30ที่นั่ง

สามารถประชุมทางไกลกับ 3 พื้นที่ ได้แก่ เพาะช่าง วังไกลกังวล บพิตรพิมุข

 *อุปกรณ์*

-ชุดเครื่องเสียง

-เครื่องVDO Conferrence

-เครื่องคอมพิวเตอร์

-เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

-เครื่องเทเลคอนเฟอร์เรนซ์

-เครื่องวิชวลไลเซอร์

โทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-441-6022

 

Leave a Reply