ตึกวิทยบริการ

   สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 200ที่นั่ง

   รองรับโต๊ะจีนได้300โต๊ะ

   อุปกรณ์ -ชุดเครื่องเสียง

   -ระบบแสงสี

   -เครื่องคอมพิวเตอร์

   -เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

   -เครื่องดนตรี

   -ที่นั่งเสริม

โทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-441-6022

Leave a Reply