ห้องคชาธาร

สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 300ที่นั่ง

รองรับโต๊ะจีนได้50โต๊ะ

อุปกรณ์ -ชุดเครื่องเสียง

-ระบบแสงสี

-เครื่องคอมพิวเตอร์

-เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

-เครื่องวิชวลไลเซอร์

-เครื่องดนตรี

-ที่นั่งเสริม

โทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-441-6022

Leave a Reply