ที่ตั้ง


RMUTRmap57
กองกลาง

สำนักงานมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่พื้นที่ศาลายา
96 หมู่.3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-889-4585-7 , 02-441-6000 ต่อ 2112 ติดต่อกองกลาง

โทรสาร : 02-889-4588

Leave a Reply