ห้องประชุม 2 (15ที่นั่ง)

สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 15 ที่นั่ง

 *อุปกรณ์*

-ชุดเครื่องเสียง

-เครื่องคอมพิวเตอร์

-เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

-ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์

-เครื่องวิชวลไลเซอร์

โทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-441-6022

 

ส่งความเห็นที่ นิรนาม Cancel