ประชุมการจัดทำโบรชัวร์และสื่อประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โดยมีอาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ประชุมการจัดทำโบรชัวร์และสื่อประชาสัมพันธ์
การให้บริการสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ทั้งนี้มี
อาจารย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์