รับสมัครผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร

ผู้จำหน่ายกาแฟสดและบเเกอรี่ จำนวน 2 ร้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โปรดคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม