รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร

ผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวเรือ

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่