ประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่2/2560

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กองกลางสำนักงานอธิการบดีได้ประชุมกอง                                                          เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานต่างๆงานกองกลาง  ณ.ห้องงานบริหารสินทรัพย์                                                      กองกลางสำนักงานอธิการบดีโดยมี อาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการกองกลาง                                             เป็นประธาน