XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ภาพกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มเรือนไม้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครจำหน่ายเครื่องดื่มและอารว่างในซุ้มเรือนไม้

(ข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี)ผลปรากฎตามลำดับนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


RMUTRmap57
กองกลาง

สำนักงานมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่พื้นที่ศาลายา
96 หมู่.3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-889-4585-7 , 02-441-6000 ต่อ 2112 ติดต่อกองกลาง

โทรสาร : 02-889-4588